Delphi Tech Blog

Delphi Tech Blog

Här på Delphi Tech Blog delar våra jurister med sig av juridiska nyheter och uppdateringar som sker inom teknikvärlden. Vi skriver om det senaste inom AI, dataskydd, blockchain, cybersäkerhet, e-handel, FinTech, och mycket mer.

Bloggen drivs av jurister från alla våra kontor som jobbar med dessa frågor inom vårt verksamhetsområde Tech & IP.

Vi håller dig uppdaterad om senaste nytt på området. Välkommen hit!


 EDPB antar riktlinjer för vilseledande design i sociala medier

Den 6 mars 2023 publicerade Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) uppdaterade och slutligt antagna riktlinjer för vilseledande designmönster i sociala medieplattformars gränssnitt. Vilseledande designmönster definieras i riktlinjerna som användargränssnitt som utformas i syfte att påverka en plattfo...

Läs mer

EU-parlamentet har antagit NIS2-direktivet

Den 10 november antog Europaparlamentet med betydande majoritet Kommissionens förslag om ett reviderat NIS-direktiv (”NIS2-direktivet”). NIS2-direktivet kommer att ersätta det gamla NIS-direktivet (NIS1) med målsättningen att bidra till ökad cybersäkerhet för kritisk infrastruktur. Antagandet av NIS...

Läs mer


PTS inleder tillsyn av NIS-leverantörer

I september 2022 meddelade Post- och telestyrelsen (PTS) att myndigheten inleder granskning av NIS-leverantörers arbete med riskanalyser. Lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (”NIS-lagen”) syftar till att uppnå en hög nivå av säkerhet i nätverk och info...

Läs mer


Digital Markets Act publicerat i EU:s officiella tidning

Digital Markets Act (”DMA”) publicerades den 12 oktober 2022 i EU:s officiella tidning. DMA träder ikraft den 1 november 2022. Den officiella versionen av DMA går att läsa här. Delphi återkommer med en mer djupgående artikel om DMA i samband med att DMA träder ikraft.

Läs mer


Förslag till nya regler om cybersäkerhet – NIS2

Den digitala omvandlingen av samhället har utökat hotbilden och medför nya utmaningar som kräver anpassade och innovativa svar. Antalet cyberattacker fortsätter att öka, med allt mer sofistikerade attacker både inom och utanför EU. Det inträffade nästan 450 cybersäkerhetsincidenter under 2019 som in...

Läs mer


Ny lag om elektronisk kommunikation

I skuggan av det rådande omvärldsläget har den svenska lagstiftaren uppdaterat lagstiftningen på telekommunikationsområdet. Uppdateringen är ett led i införandet av EU:s direktiv om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation ([EU] 2018/1972) (”Koden”). Den nya lagen om elektronis...

Läs mer


European Health Data Space – nya EU-regler på gång

Tillgången till korrekta och uppdaterade hälsouppgifter är i många fall nödvändig för att individer ska få lämplig vård, och i vissa fall även helt livsavgörande. Att uppdaterade hälsouppgifter är avgörande för vården har inte minst visats under pandemin, samtidigt som det också blivit tydligt att d...

Läs mer