Delphi Tech Blog

Delphi Tech Blog


Delphipodden är tillbaka!

Nu med en serie korta avsnitt om tech-relaterade frågor. I det första avsnittet diskuterar Johan Hübner, Linus Larsén och Felix Makarowski datarelaterade frågor. I avsnittet behandlas på en övergripande nivå bland annat vad data är, rätten att använda data samt vilka frågor med koppling till data s...

Läs mer
De första AI-specifika reglerna från EU är på väg

Bakgrund Utvecklingen av artificiell intelligens (AI) har under de senaste åren gått framåt i snabb takt. Det har skapats effektiva lösningar inom en mängd områden och AI-teknik är idag en central del av många människors vardag. AI är dock förknippat med rättsliga utmaningar. Samtidigt som AI-teknik...

Läs merNytt avgörande från HD om edition av handlingar i elektroniskt format

Vad är edition? För att vinna en tvist i en domstol räcker det inte att man faktiskt har rätt, utan man måste också kunna bevisa det man påstår. Frågan om vilken bevisning man kan presentera för domstolen är därför högst central i en sådan process. Förenklat kan sägas att bevisning kan läggas fram g...

Läs mer