Delphi Tech Blog

Juridiska nyheter och uppdateringar inom teknikvärlden

Välkommen till Delphi Tech Blog! Här delar vi med oss av juridiska nyheter och uppdateringar som sker inom teknikvärlden. Vi skriver om det senaste inom AI, dataskydd, blockchain, cybersäkerhet, e-handel, FinTech, och mycket mer. Bloggen drivs av jurister från alla våra kontor som jobbar med dessa frågor inom vårt verksamhetsområde Tech & IP.


 
AI Act och GDPR: Dubbla riskbedömningar?

När en organisation avser att använda någon typ av ny teknik som kan leda till en hög risk för individers rättigheter kan en konsekvensbedömning, data protection impact assessment (DPIA), enligt artikel 35 GDPR behöva göras. Riskerna med personuppgiftsbehandlingen behöver bedömas och hanteras, och b...

Läs mer


Cybersäkerhetslagen närmar sig – är din organisation förberedd?

Den senaste vågen av säkerhetsincidenter och cyberattacker har ökat allmänhetens medvetenhet om betydelsen av en hög nivå av cybersäkerhet. Dessa händelser – inte minst den omfattande cyberattacken mot Tietoevry – understryker det växande hotet mot företags och organisationers digitala infrastruktur...

Läs merEuropeiska unionens råd antar Data Act

Europeiska unionens råd har nu antagit Data Act, eller Dataakten som den kallas på svenska. Lagstiftningen syftar till att reglera all data, både data som är personuppgifter och data som inte är personuppgifter, som samlas in från uppkopplade enheter och liknande tjänster. I Dataakten regleras bland...

Läs mer

OpenAI:s ChatGPT under granskning för överträdelser av GDPR

OpenAI, skaparna bakom den generativa AI-chatboten ChatGPT, står inför en ny granskning rörande efterlevnad av Europeiska unionens (EU) dataskyddsförordning (GDPR) i Polen. Detta följer efter ett klagomål som lämnades in förra månaden, där företaget anklagas för flera överträdelser av GDPR. Granskni...

Läs mer


Säkerhetslucka upptäckt hos ett flertal fackförbund

Tidsskriften Arbetet har genom en granskning av ett antal svenska fackförbund upptäckt att IF Metall, Akavia och Pappers webbsidor under flera år har varit behäftade med ett säkerhetshål som möjliggjort för utomstående att med hjälp av personnummer kartlägga människors facktillhörighet. Säkerhetshål...

Läs mer