På Delphis webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Läs mer.

Delphi Tech Blog

Delphi Tech Blog

Reklamlandskap i förändring – räcker konsumentskyddet?

I den allmänna debatten har frågan uppstått – behövs det nya regler till skydd för konsumenter vid uppkomsten av nya marknadsföringskanaler? På sistone har frågan bland annat gällt riktad reklam, influencers och sakernas internet. I oktober 2016 tillsattes Utredningen om ett reklamlandskap i förändr...

Läs mer


Bildgenerering med hjälp av AI – några juridiska problem

AI-forskningen och den praktiska tillämpningen av AI-teknik har vuxit betydligt de senaste åren, i stor utsträckning genom underteknikerna maskininlärning och deep learning (se vårt blogginlägg där vi förklarar AI-teknik och begreppen här). I detta inlägg diskuteras hur bilder (och andra data) kan g...

Läs mer


Bindande företagsbestämmelser (Binding Corporate Rules)

1. Vad är bindande företagsbestämmelser? Bindande företagsbestämmelser är gemensamma regler som en koncern eller en grupp av företag som deltar i gemensam ekonomisk verksamhet (nedan ”Koncernen”) får tillämpa för att göra det tillåtet att överföra personuppgifter utanför EU/EES. När bindande företag...

Läs mer


Blockchains och GDPR

Blockchain är en teknik med hög utvecklingspotential som väcker många frågor, inklusive frågor om dess förenlighet med GDPR. Den franska tillsynsmyndigheten, Commission nationale de l’informatique et des libertés (”CNIL”), har tagit upp frågan i en rapport, som finns att läsa här. Nedan kommer en sa...

Läs mer


Personuppgiftsincidenter – vad ska vi tänka på?

En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident av något slag som involverar personuppgifter, till exempel att personuppgifter förstörs, ändras eller kommer i orätta händer. Det kan vara fråga om personuppgifter som läcker på grund av ett dataintrång, personuppgifter som finns på en dator som blir...

Läs mer


Konsekvensbedömningar enligt GDPR i fyra steg

Som alla känner till ställer GDPR krav på företag och organisationer som behandlar personuppgifter. Bland annat kräver GDPR att en så kallad konsekvensbedömning görs inför behandling av personuppgifter som kan leda till hög risk för de registrerade. Delphi tipsar om hur man kan gå tillväga för att ö...

Läs mer


Kollision mellan dataskyddsförordningen och USA:s Cloud Act

Under år 2018 antogs the Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act (Cloud Act) i USA. Bakgrunden till lagen är en domstolsprocess mellan Microsoft och Justitiedepartementet i USA. Målet handlade om att Microsoft vägrat att lämna ut en privatpersons e-postmeddelanden som lagrades av Microsoft på en...

Läs mer


Nya tider på bloggen

Vi har tidigare drivit Data Protection Blog på denna sida som har fokuserat på den nya dataskyddsförordningen (GDPR) innan, under och efter att den började tillämpas. Nu gör vi bloggen större och döper om den till ”Delphi Tech Blog”. Utöver dataskydd och personuppgifter som vi även fortsättningsvis...

Läs merEuropaparlamentet ställer sig kritisk till Privacy Shield

Europaparlamentet har i juli i år lagt fram en resolution där kritik har riktats mot EU-US Privacy Shield (Privacy Shield) i USA. I resolutionen uppmanas EU-kommissionen att se till att Privacy Shield blir säkrare och uppfyller de krav som ställs i den europeiska dataskyddslagstiftningen. I både den...

Läs mer