Delphi Tech Blog

Delphi Tech Blog

Här på Delphi Tech Blog delar våra jurister med sig av juridiska nyheter och uppdateringar som sker inom teknikvärlden. Vi skriver om det senaste inom AI, dataskydd, blockchain, cybersäkerhet, e-handel, FinTech, och mycket mer.

Bloggen drivs av jurister från alla våra kontor som jobbar med dessa frågor inom vårt verksamhetsområde Tech & IP.

Vi håller dig uppdaterad om senaste nytt på området. Välkommen hit!


 Nya tillsynsbeslut från Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

I februari fattade IMY ett gäng tillsynsbeslut. I detta blogginlägg sammanfattas två av besluten. Det ena beslutet gäller RenOptik AB och det andra beslutet gäller S&R Trädfällning Stockholm AB. I båda tillsynsbesluten fattade IMY beslut om reprimand. RenOptik AB (DI-2022-9861) IMY konstaterar a...

Läs mer

Smarta nyhetsbrev – beslut från danska tillsynsmyndigheten

Den danska tillsynsmyndigheten fattade i slutet av december förra året ett beslut gällande så kallade ”smarta” nyhetsbrev. Smarta nyhetsbrev innebär att avsändaren kan förstå om nyhetsbreven når fram till mottagaren och hur många som öppnar nyhetsbreven. Smarta nyhetsbrev kan även ha funktioner för...

Läs merIntegritetsskyddsmyndigheten växer

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) väntas få en anslagsökning med 56 miljoner kronor i nästa års statsbudget. Nu meddelar myndigheten att man har för avsikt att rekrytera cirka 50 nya medarbetare. Det blir framför allt fler jurister men även it- och informationssäkerhetsspecialister och administrati...

Läs merArtikel 3: Får en arbetsgivare övervaka arbetsverktyg?

Artikelserie om HR och dataskydd Som arbetsgivare kan det i vissa fall finnas ett behov att kontrollera att arbetstagarna använder sina arbetsverktyg på rätt sätt eller presterar i enlighet med sitt anställningsavtal. En sådan åtgärd innebär dock en inskränkning i arbetstagarnas personliga integrite...

Läs mer


Första steget mot Privacy Shield 2.0 är taget

Den 7 oktober 2022 undertecknade USA:s president Joe Biden ett presidentdekret, en s.k. Executive Order, om att införa det nya ramverket European Union-U.S. Data Privacy Framework. Detta ramverk ska ersätta Privacy Shield-ramverket som för två år sedan ogiltigförklarades av EU-domstolen i det s.k. S...

Läs mer


Digital Markets Act publicerat i EU:s officiella tidning

Digital Markets Act (”DMA”) publicerades den 12 oktober 2022 i EU:s officiella tidning. DMA träder ikraft den 1 november 2022. Den officiella versionen av DMA går att läsa här. Delphi återkommer med en mer djupgående artikel om DMA i samband med att DMA träder ikraft.

Läs mer