Delphi Tech Blog

Delphi Tech Blog


IMY fattar beslut i 1177-ärendet

I förra veckan, den 8 juni 2021, meddelade Integritetsskyddsmyndigheten (”IMY”) flera beslut efter sin granskning av det så kallade ”1177-ärendet”. Utredningen inleddes efter en incident under 2019 då det i media avslöjades att en mängd inspelade samtal till sjukvårdsrådgivningen 1177 legat tillgäng...

Läs merFramsteg i förhandlingarna om ePrivacyförordningen

Nya regler om cookies och liknande teknik Sedan tillkomsten av allmänna dataskyddsförordningen ”GDPR” har det pågått förhandlingar i EU för att även uppdatera lagstiftningen om cookies och liknande teknik. Nuvarande regler tillkom 2002 och en hel del teknisk utveckling har naturligtvis skett sedan d...

Läs mer


Historiskt förslag till AI-lagstiftning från EU-kommissionen

EU-kommissionen offentliggjorde igår den 21 april 2021 ett lagförslag till en förordning som för första gången specifikt tar sikte på artificiell intelligens (AI). Förslaget har varit omdiskuterat långt innan det offentliggjordes och det har spekulerats mycket om vad det kommer att innehålla. På Del...

Läs mer


Förslag om utökat anslag till IMY

Regeringen har idag överlämnat vårbudgeten där ett av förslagen är att utöka Integritetsskyddsmyndighetens anslag med tio miljoner kronor. I budgeten för innevarande år finns ett anslag på drygt 111 miljoner kronor, men mot bakgrund av Schrems II-domen så föreslås nu alltså att anslaget bör utökas....

Läs mer
Säkerställ att besökaren kan återkalla sitt samtycke

ARTIKELSERIE OM COOKIES Artikel 5: I vår tidigare artikel om samtycke har vi konstaterat att ni behöver inhämta samtycke för att använda sådana cookies som inte är strikt nödvändiga. Den som ansvarar för användningen av cookies måste se till att samtycket kan återkallas lika enkelt som samtycket gav...

Läs mer”AI-agendan för Sverige” lanseras

Det statliga forskningsinstitutet RISE presenterade den 23 februari 2021 ett förslag till en ny AI-agenda för Sverige. Agendan har framarbetats av ett 50-tal representanter från näringslivet, akademin och den offentliga sektorn med syftet att accelerera de positiva effekterna av användning av artifi...

Läs mer