Tech Blog

Nya konsumentregler: Information om prissänkningar och erbjudanden

Den 1 juli 2022 införs en ny regel för hur företag ska informera om prissänkningar vid till exempel rea eller andra erbjudanden och kampanjer. Den nya regeln är ett resultat av EU:s satsning New Deal for Consumers och implementeringen av ett nytt EU-direktiv. Direktivet innehåller en mängd nya konsumentskyddsregler vars syfte är att modernisera konsumentskyddet med hänsyn till digitaliseringen, att avskräcka från lagbrott genom höjda sanktionsavgifter och att bidra till en mer enhetlig tillämpning av konsumentreglerna inom EU.

I Sverige införs den nya regeln om prissänkningar i den redan befintliga prisinformationslagen. Prisinformationslagen gäller för företag som tillhandahåller produkter till konsumenter och innebär bland annat att när ett företag marknadsför eller säljer en bestämd produkt till en konsument ska företaget lämna information om produktens pris. Lagen innehåller krav på att företaget ska ange produktens pris – och för varor även jämförpris – tydligt, skriftligt och på ett sätt som gör att konsumenten förstår vilken produkt som prismärkningen gäller för. Lagens syfte är generellt att främja tillgång till korrekt prisinformation och att kunden ska kunna fatta informerade köpbeslut. Redan idag finns regler enligt marknadsföringsrätten om prissättning vid rea. Enligt praxis är det endast tillåtet att använda sig av begreppet ”realisation” eller liknande om försäljningen avser produkter som ingår i det ordinarie sortiment, försäljningen med nedsatt pris sker under en begränsad tid, och priserna är väsentligt lägre än företagets normala priser för motsvarande produkter.

Den nya regeln om prissänkningar som nu införs innebär att när ett företag erbjuder en produkt till ett reducerat pris ska det tidigare lägsta pris som tillämpats för produkten under de senaste 30 dagarna anges vid produkten och i samband med prissänkningen. Detta tidigare lägsta pris ska alltså framgå som ett referenspris i samband med att en prissänkning presenteras – istället för såsom ofta sker idag att jämförelse sker med ett högre ”ordinarie pris” eller liknande. Det tidigare lägsta priset ska anges oavsett om prissänkningen presenteras i procent, t.ex. ”20 % rabatt”, som ett specifikt belopp, t.ex. ”100 kronor i rabatt”, eller på annat sätt som visar att priset har sänkts för en produkt.

Om produkten funnits på marknaden i mindre än 30 dagar, ska istället det lägsta pris som tillämpats sedan produkten började säljas anges. Om priset för en produkt sänks gradvis, till exempel först med 20 % av ordinarie pris, för att sedan sänkas med 50 % av ordinarie pris, ska det pris som gällde för produkten före den första sänkningen om 20 % anges. Syftet med regeln är bl a. att motverka att företag höjer priserna dagarna före en prissänkningskampanj, t ex. inför Black Friday, eller på andra sätt använder sig av falska prissänkningar för att en prissänkning ska framstå som större än vad den i själva verket är.

Det finns vissa undantag från den nya regeln om information om prissänkningar. Regeln gäller inte för varor som försämras snabbt eller har ett kort sista förbrukningsdatum, till exempel livsmedel eller växter. Vidare gäller regeln inte för generella uttalanden om prissänkningar som inte är kopplade till bestämda produkter, till exempel allmänna uttalanden om ”rea på alla varor” eller erbjudanden om ”köp två produkter till priset av en”. Regeln gäller inte heller för personanpassade prissänkningar där kunden till exempel får 20 % rabatt på sitt nästa köp eller en särskild rabatt på sin födelsedag. Regeln gäller vidare inte för lojalitetsprogram där kunden får rabattkort eller rabattkuponger som kan användas på företagets samtliga produkter eller på ett urval av produkter under en längre period. Däremot gäller regeln om sådana personanpassade prissänkningar eller lojalitetsprogram i realiteten erbjuds till alla eller majoriteten av kunderna. Till sist ska regeln inte heller påverka möjligheten för företag att variera sin prissättning eller att göra prisjämförelser med andra företag, eftersom regeln bara träffar situationer där företaget annonserar eller informerar om en prissänkning.

Om du har frågor om den nya regeln är du varmt välkommen att höra av dig till någon av oss i Delphis team för e-handelsjuridik.