Henrik Bengtsson

Henrik Bengtsson

Stockholm | Partner / Advokat

Mobiltelefon: +46 709 25 25 16

E-post: henrik.bengtsson@delphi.se

Språk: engelska, tyska

Ladda ner kontaktkort

Ladda ner CV


Om

Om

Henrik Bengtsson är specialist på immaterialrätt, företagshemligheter, marknadsrätt, IT-rätt samt personuppgiftsfrågor och tvister inom dessa områden. Vid sidan av tvister fokuserar Henrik på Internetrelaterade frågor, integritetsskydd och licensiering. Han har framgångsrikt företrätt klienter i över hundra processer och skiljeförfaranden på immaterialrättsområdet, rörande företagshemligheter och otillbörlig marknadsföring. Henrik har publicerat den ledande svenska boken om åtgärder vid immaterialrättsintrång och har publicerat och föreläst i stor omfattning om Internetrelaterade ämnen såsom e-postreklam, digitala bevis, ansvar för mellanhänder och dataintrång.


Resumé


Utnämningar


Relaterat innehåll