Alla publikationer

Det moderna marknadsrättsliga formskyddet i Festskrift till Marianne Levin, s. 99-126