På Delphis webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Läs mer.

Kent Sangmyr

Kent Sangmyr

Malmö | Partner / Advokat

Direkttelefon: +46 40 660 79 05

Mobiltelefon: +46 709 25 26 05

E-post: kent.sangmyr@delphi.se

Språk: Engelska

Skriv ut


Om

Om

Kent har arbetat på advokatbyrå sedan år 1995 och är sedan år 1998 ledamot i Sveriges Advokatsamfund. Sedan år 2000 arbetar Kent med offentlig upphandling i en omfattning som motsvarar 50 % av en heltidstjänst.

På Delphi arbetar Kent uteslutande med upphandlings-, bolags- och IT-rätt. Förutom offentlig upphandling innehar Kent en specialistkompetens inom IT-rätt och har stor kunskap om de standardavtal som används på marknaden och Kent är således av naturliga skäl flitigt anlitad vid upphandlingar som rör just IT. Inom upphandlingsområdet
hjälper Kent Delphis klienter under samtliga delar av upphandlingsprocessen, från förstudier inför upphandling, val av upphandlingsform och utformning av förfrågningsunderlag, till utvärdering av anbud och avtalsförvaltning. Kent företräder såväl privata företag som upphandlande myndigheter. Uppdragsgivarna inom upphandlande myndigheter är såväl statliga och kommunala bolag som statliga verk och kommuner.


Resumé

Resumé

Utbildning

Jur.kand., Lunds universitet 1992


Erfarenhet

Partner, Advokatfirman Delphi 1998–
Biträdande jurist, Advokatfirman Arnerius & Partner 1995–1998 (samgående med Advokatfirman Delphi 1998)
Tingstjänstgöring 1993–1995


Medlemskap

Sveriges Advokatsamfund
International Association of Young Lawyers (AIJA)