Alla nyheter

Delphi har företrätt Enertech vid fastighetsförvärv i Ljungby

Värmepumpstillverkaren CTC, som ingår i Enertech AB, har förvärvat grannfastigheten Aggregatet 1 som ligger intill CTCs huvudkontor i Ljungby. Den nya fastigheten omfattar cirka 19 000 kvm avsedda för produktion och lager. Med dubbel produktionsyta får företaget möjlighet att växa ännu mer, öka produktionen och rekrytera flera medarbetare.

Övergången till fossilfri uppvärmning pågår sedan länge i Sverige, men inleds nu på allvar även i övriga Europa. Enertech ser en enorm ökning i efterfrågan på värmepumpar i flera europeiska länder. Företaget räknar med att dubbla omsättningen inom en fyraårsperiod.

Tillträdesdatum var den 31 augusti 2022.

Delphi, genom Kent Sangmyr och Sven Lindblom, har agerat legal rådgivare till Enertech genom hela transaktionsprocessen.