Alla nyheter

Delphi rådgivare till ProstaLund i övertecknad företrädesemission

Delphi har agerat rådgivare till ProstaLund i en företrädesemission av units som avslutades den 10 augusti 2022. Då emissionen övertecknades har styrelsen fattat beslut om att även utnyttja den övertilldelningsoption som ger möjlighet att utöka emissionen med tio procent. Totalt tillförs ProstaLund därmed cirka 19,8 miljoner kronor.

ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Lund som utvecklar och marknadsför innovativa produkter för behandling av godartad prostataförstoring. ProstaLund är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har cirka 4 000 aktieägare.

Västra Hamnen Corporate Finance AB (publ) har agerat finansiell rådgivare och Aqurat Fondkommission AB har varit emissionsinstitut i samband med transaktionen.

Delphi företräddes av Micael Karlsson och Sven Lindblom.