Cloud check.

Intresset för att lägga ut tjänster i molnet växer stadigt, både inom den privata och den offentliga sektorn. En lyckad utläggning förutsätter att de många komplexa legala frågorna hanteras på ett riktigt sätt. Om det inte sker, riskerar kunden bland annat att förlora kontrollen över sina personuppgifter.

För offentlig sektor är utmaningen med att gå ut i molnet särskilt stor, med hänsyn till säkerhets- och sekretesslagstiftningen. Företag, myndigheter och kommuner med flera som har för avsikt att lägga ut tjänster i molnet bör därför göra en legal risk-och sårbarhetsanalys för att säkerställa att utläggningen är compliant med GDPR, säkerhets- och sekretesslagstiftningen och andra regelverk.

Delphi erbjuder följande tjänst:

Cloud check
Delphi går igenom molntjänstavtalet och identifierar brister i förhållande till GDPR, säkerhets- och sekretesslagstiftningen och andra relevanta regelverk. Vi kommenterar även andra viktiga avtalsbestämmelser som till exempel lagval, rätten att säga upp avtalet, ansvarsbegränsning och exit. Vi medverkar i workshops för att fånga upp information som är viktig för vår analys. Resultatet är en rapport med en legal risk- och sårbarhetsanalys som utgör en del i kravet på compliance vid större förändringar av IT-infrastrukturen.

Prismodell
Tjänsten tillhandahålls till ett fast pris.

Välkommen att kontakta någon av Delphis experter inom området för mer information om våra tjänster.

Specialister inom området

Johan Hübner

Partner / Advokat

Stockholm

Johan Hübner

Agne Lindberg

Partner / Advokat

Stockholm

Agne Lindberg

Peter Nordbeck

Partner / Advokat

Stockholm

Peter Nordbeck

Agnes Hammarstrand

Partner / Advokat

Göteborg

Agnes Hammarstrand

Martin Bogg

Senior Associate / Advokat

Stockholm

Martin Bogg

Rebecka Harding

Senior Associate / Advokat

Stockholm

Rebecka Harding

John Neway Herrman

Senior Associate / Advokat

Stockholm

John Neway Herrman

Dahae Roland

Senior Associate / Advokat

Stockholm

Dahae Roland