David Aversten

David Aversten

Stockholm | Partner / Advokat

Direkttelefon: +46 8 677 54 56

Mobiltelefon: +46 709 25 25 19

E-post: david.aversten@delphi.se

Språk: Engelska, Franska

Skriv ut

Word


Om

Om

David Aversten är specialiserad på företagsförvärv och private equitytransaktioner. David Aversten företräder löpande såväl svenska som internationella private equityfonder och deras portföljbolag, som svenska och internationella industriella klienter. David har omfattande erfarenhet av gränsöverskridande transaktioner inom ett stort spektrum av branscher och telekom- media och teknologibranschen i synnerhet:

Intressanta uppdrag:

  • Verdane Capital’s försäljning av, och medinvestering i EasyPark
  • Försäljningen av Digpro AB till Litornia.
  • The Carlyle Group’s försäljning av BTI Studios till Altor Equity Partners
  • Veolia Nordic’s förvärv av Hans Andersson Recycling Group
  • Veolia Sweden’s färvärv av CRVR ETT AB (numera Veolia Industrial Services Sweden) från Corvara.
  • EQT Ventures investeringar i Small Giant Games, Peltarion, Watty, Unomaly, Wolt, Verto och Min Doktor

Kompetensområden


Resumé

Resumé


Utnämningar