Emelie Zulfijaj

Emelie Zulfijaj

Malmö | Senior Associate / Advokat

Direkttelefon: +46 40 660 79 15

Mobiltelefon: +46 709 25 26 18

E-post: emelie.zulfijaj@delphi.se

Språk: Engelska

Skriv ut sida

Ladda ner CV


Om

Om

Emelie arbetar huvudsakligen med dataskydds- och integritetsfrågor samt företagsöverlåtelser. Inom området dataskydd och integritet hjälper hon klienter med upprättande och förhandling av avtal, policyer och compliance-frågor. Emelie håller även föredrag och utbildningar inom detta rättsområde. Vad gäller företagsöverlåtelser företräder Emelie klienter både på köpar- och säljarsidan i såväl svenska som internationella sammanhang. Emelie arbetar vidare med att upprätta och förhandla olika typer av kommersiella avtal.


Resumé


Relaterat innehåll