Daniel Lennartsson Anderås

Daniel Lennartsson Anderås

Göteborg | Counsel / Advokat

Mobiltelefon: +46 709 25 25 12

E-post: daniel.lennartsson.anderas@delphi.se

Språk: engelska

Ladda ner kontaktkort

Ladda ner CV


Om

Om

Daniel Lennartsson Andersson har bred kompetens inom transaktions- och bolagsrätt och anlitas regelbundet som rådgivare vid aktieöverlåtelser, kapitalanskaffningar, investeringar, planering av bolagsstrukturer och aktieägarfrågor. Daniel har också återkommande uppdrag som konkursförvaltare. Daniels specialistkompetens inom såväl obeståndrättsliga frågor som M&A medför att Daniel har en unik kompetens och erfarenhet av att arbeta med transaktioner, kapitalanskaffningar, omstruktureringar och rekonstruktioner som rör bolag i kapitalstressade situationer.


Resumé