På Delphis webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Läs mer.

Anders Jemail

Anders Jemail

Malmö | Partner / Advokat

Direkttelefon: +46 40 660 79 07

Mobiltelefon: +46 709 25 26 07

E-post: anders.jemail@delphi.se

Språk: Engelska

Skriv ut


Om

Om

Anders Jemail är specialiserad på rådgivning till bolag inom områdena företagsöverlåtelser/förvärv, bolagsrätt och kapitalanskaffning. Han har lång erfarenhet av gränsöverskridande transaktioner inom flera affärsområden och särskilt inom tekniksektorn där han också agerar rådgivare i utvecklings- och kommersialiseringsfasen. Anders Jemail har också erfarenhet att hantera EU och konkurrensrättsliga frågor såsom koncentrationer, vertikala avtal, missbruk av dominerande ställning och fri rörlighet, samt regulatoriska frågor främst inom livsmedelsindustrin.


Resumé

Resumé

Utbildning

Jur.kand., Lunds universitet 2001


Erfarenhet

Partner, Advokatfirman Delphi 2011
Associate, Advokatfirman Delphi 2001–2010


Publikationer

  • Medförfattare till svenska avsnittet om Functional Food – A synopsis of legal framework in the European Union and selected other countries, 2009
  • Svenska ”Article 17” – var finns den och är den rimlig?, Idrottsjuridisk skriftserie Nr 20, Artikelsamling 2015

Medlemskap

Sveriges Advokatsamfund
Licensing Executive Society (LES)
Ordförande i föreningen Svenska Fotbollsspelare (SFS)


Utnämningar