Anders Jemail

Anders Jemail

Malmö | Partner / Advokat

Mobiltelefon: +46 709 25 26 07

E-post: anders.jemail@delphi.se

Språk: engelska

Ladda ner kontaktkort

Ladda ner CV


Om

Om

Anders Jemail är specialiserad på rådgivning till bolag inom områdena företagsöverlåtelser/förvärv, bolagsrätt och kapitalanskaffning. Han har lång erfarenhet av gränsöverskridande transaktioner inom flera affärsområden och särskilt inom tekniksektorn där han också agerar rådgivare i utvecklings- och kommersialiseringsfasen. Anders har också erfarenhet att hantera EU och konkurrensrättsliga frågor såsom koncentrationer, vertikala avtal, missbruk av dominerande ställning och fri rörlighet, samt regulatoriska frågor främst inom livsmedelsindustrin.


Resumé


Utnämningar