GDPR audit.

Dataskyddsförordningen, GDPR, har knappast undgått någon. De flesta företag och andra organisationer har numera policyer för sin behandling av personuppgifter, men många har ännu inte implementerat GDPRs krav fullt ut.

En genomgång av de steg som har tagits är en klok investering för att säkerställa att GDPR implementerats korrekt och för att undvika sanktionsavgifter.

Delphi erbjuder följande tjänst:

GDPR audit
Delphi gör en genomgång av era policyer, processer och övrig dokumentation för behandling av personuppgifter och identifierar brister i förhållande till GDPR och kompletterande svensk lagstiftning. Resultatet är en rapport med en bedömning av hur dataskyddslagstiftningen efterlevs och rekommendationer för att uppnå compliance. I steg två hjälper vi er att säkerställa att hanteringen är compliant med GDPR och övrig dataskyddslagstiftning.

Prismodell
Tjänsten tillhandahålls till ett fast pris.

Välkommen att kontakta någon av Delphis experter för mer information om våra tjänster.

Specialister inom området

Henrik Bengtsson

Partner / Advokat

Stockholm

Henrik Bengtsson

Johan Hübner

Partner / Advokat

Stockholm

Johan Hübner

Agne Lindberg

Partner / Advokat

Stockholm

Agne Lindberg

Peter Nordbeck

Partner / Advokat

Stockholm

Peter Nordbeck

Agnes Hammarstrand

Partner / Advokat

Göteborg

Agnes Hammarstrand

Johan Engdahl

Partner / Advokat

Göteborg

Johan Engdahl

Jens Kinnander

Partner / Advokat

Malmö

Jens Kinnander

Kent Sangmyr

Partner / Advokat

Malmö

Kent Sangmyr

Christopher Bona

Partner / Advokat

Linköping / Norrköping

Christopher Bona

Maria Winckler

Specialist Counsel / Advokat

Göteborg

Maria Winckler

Rebecka Harding

Senior Associate / Advokat

Stockholm

Rebecka Harding

Linus Larsén

Senior Associate / Advokat

Stockholm

Linus Larsén

Adam Odmark

Senior Associate

Stockholm

Adam Odmark

Anna Ersson

Senior Associate / Advokat

Göteborg

Anna Ersson

Emilia Larson

Senior Associate / Advokat

Göteborg

Emilia Larson

Emelie Zulfijaj

Senior Associate / Advokat

Malmö

Emelie Zulfijaj

Pia Roth

Senior Associate / Advokat

Linköping / Norrköping

Pia Roth