Alla nyheter

Delphi har biträtt Navamedic ASA vid förvärv av Observe Medical International AB med dotterbolag

Advokatfirman Delphi har biträtt Navamedic ASA (”Navamedic”), ett norskt bolag noterat på Oslo börsen, vid förvärvet av det svenska medicinteknikbolaget Observe Medical International AB (”OM”) från en grupp investerare ledda av danska riskkapitalfonden Seed Capital och OMs grundare. Köpeskillingen uppgår initialt till 35 MNOK, varav 20 MNOK ska erläggas kontant och 10 MNOK ska erläggas genom nyemitterade aktier i Navamedic. Därutöver utgår eventuella milestones samt royalties.

 

Delphis team leddes av Fredrik Mörner, senior associate, som i huvudsak biträtts av Erika Hammar, associate men även av Rickard Isacson, senior associate, Elisabeth Eklund, partner och Göran Karlsson, partner.

För mer information, se Navamedics pressmeddelande www.navamedic.com.