Alla nyheter

Delphi rådgivare till Oniva Online Group vid riktad nyemission

Advokatfirman Delphi har biträtt Oniva Online Group Europe AB (publ) (”Online Group”) när de genomförde en riktad nyemission om cirka 23 miljoner.

 

Online Group är en internationell leverantör av innovativa tjänster inom onlinemarknadsföring och hosting. Online Group-koncernen har cirka 200 anställda i Sverige, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland och USA. Moderbolaget Oniva Online Group Europe AB är noterat på NASDAQ OMX First North.

Penser Bank agerade finansiell rådgivare åt Oniva Group.

För mer information, se Oniva Groups pressmeddelande: www.onlinegroup.com.

Delphis team bestod av Mats Dahlberg, ansvarig partner, biträdd av Erika Hammar och Frida Lager.