Alla publikationer

Hur ska man formulera ett skadeståndskrav? Högsta domstolen ger ny vägledning om preskriptionsbestämmelser i AB 04 och ABT 06

Inom kort kommer det ytterligare ett avgörande från Högsta domstolen avseende tolkning av standardvillkor i entreprenadavtal. Frågan rör vilka krav som ska ställas på ett framställt anspråk om skadestånd för att kravet ska vara preskriptionsavbrytande. Advokat Carl Skårman resonerar kring den fråga som nu ska prövas