Alla aktiviteter

Frukostseminarium: Entreprenörens skyldighet att avhjälpa fel. Analyser från Högsta domstolens avgöranden.

De entreprenadrättsliga standardavtalen, AB 04 och ABT 06, har en tämligen utförlig reglering kring vad som gäller i frågor om avhjälpande av fel i entreprenörens arbeten. Tidigare har oreglerade situationer, i brist på vägledande avgöranden, angripits utifrån vad man tror att avsikten varit vid författandet av standardavtalen samt standardavtalets systematik och historik. Genom att Högsta domstolen i två avgöranden, under de senaste fem åren, prövat frågor kring standardavtalens reglering av fel har den tidigare härskande uppfattningen om hur standardavtalen ska tolkas till del kastats om. I det senare av avgörandena, från juli 2018, har Högsta domstolen prövat omfattningen av entreprenörens avhjälpandeskyldighet utifrån frågeställningen om åtgärder för åtkomst av fel och återställande efter felavhjälpandet omfattas av entreprenörens avhjälpandeskyldighet? Högsta domstolen kom fram till att sådana åtgärder omfattades av avhjälpandeskyldighet så länge åtgärderna var förutsebara vid avtalets ingående.

Vad innebär det att åtgärderna ska vara förutsebara vid avtalets ingående? Vilka åtgärder kan man vidta för att minimera risken av att drabbas av oförutsedda och betydande kostnader för att komma åt fel och återställa efter felavhjälpandet? Per Håkansson och Carl Skårman tar dig under detta frukostseminarium igenom Högsta domstolens avgörande och ger dig även svar på de frågor som avgörandet ger upphov till.

DATUM: Tisdag 20 november 2018. Frukost och registrering från 07.30, seminarium kl. 08.00-09.15.

PLATS: Advokatfirman Delphi, Östra Hamngatan 29, Göteborg.

ANMÄLAN: Vänligen anmäl dig senast den 15 november 2018. Antalet platser är begränsat. Seminariet är kostnadsfritt. Anmäl dig här.

KONTAKT:
Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss via e-mail till frukost@delphi.se.

Välkommen till Delphi!