Alla aktiviteter

Tillämpning av ramavtal – rättigheter och skyldigheter

Ramavtal, och kanske framförallt tillämpningen av ramavtal, har alltid varit ett ämne för debatt inom offentlig upphandling. Vem kan avropa? Vad kan man avropa? Måste volymerna anges i upphandlingsdokumenten? Vem är bunden av ett ramavtal, både upphandlande myndigheten och leverantörerna eller endast leverantörerna? Under det här seminariet presenterar vi vad som gäller i praktiken för ramavtal samt redogör för senaste praxis.

Christian Härdgård och My Becher håller ett frukostseminarium där teori blandas med intressanta frågeställningar för en levande dialog. De sista 15 minuterna består av en gemensam diskussion.

Plats: Advokatfirman Delphi, Stora Nygatan 64, Malmö
Tid och datum: Torsdagen den 23 maj 2019. Frukost från kl. 08.00, seminarium kl. 08.30-09.30‌
Registrering
: Anmäl dig via denna länk senast den 20 maj. Seminariet är kostnadsfritt men antalet platser är begränsat.

Välkomna till Delphi!