Alla aktiviteter

Externt: WizWomen Summit

Vår partner Elisabeth Eklund, som är del av WizWomen, deltar vid WizWomen the Summit den 8 mars på Epicenter, Mäster Samuelsgatan 36, kl 14,30-19.

Wizwomen Summit är ett årligt event som genomförs på internationella kvinnodagen för att belysa de utmaningar som finns i branschen. Årets tema är: Let’s change the game together.

Vad krävs för att få fler kvinnor i ledande positioner inom konsult- och rådgivningsbranschen?

Genom att delta får deltagarna möjlighet och förutsättningar att;

  • Få konkreta fakta och insikter för att skapa medvetenhet i frågan.
  •  Skapa diskussion och debatt kring vad som krävs för en förflyttning.
  • Ge och få energi och motivation att vilja vara med och förändra.
  •  Blicka framåt och se möjligheter

Läs mer och anmäl dig här.