Alla aktiviteter

Webinar: Den nya visselblåsarlagen

Den 17 december i år föreslås den nya visselblåsarlagen träda i kraft. Lagen syftar till att skydda de personer som larmar om missförhållanden på arbetsplatsen. Jämfört med nuvarande lagstiftning innehåller förslaget flera viktiga förändringar, t.ex. kommer det bli obligatoriskt för arbetsgivare med 50 eller fler anställda att inrätta den här typen av rapporteringskanal. På vårt webbinar den 21 juni kommer vi att berätta mer om lagförslaget och vad det innebär, såväl ur ett arbetsrättsligt perspektiv som ur ett dataskyddsperspektiv.

Webbinariet leds av jurister från Delphis arbetsrätts- och dataskyddsteam: Peter Nordbeck och Magnus Berterud, Partners, Emmy Falck, Senior Associate samt Christina Hagström Björn, Associate.

 


Presentation

Lösenord


Relaterat innehåll