Alla aktiviteter

Webinar: Personuppgifter i arbetslivet

Varmt välkommen att delta på ett webinar där vi kommer att dela med oss av våra reflektioner kring -’Personuppgifter i arbetslivet’.

Den 12 maj är du välkommen på ett webbinarium där vi kommer att gå igenom hur hanteringen av personuppgifter inom arbetslivet ska gå till för att vara förenlig med GDPR. Personuppgifter behandlas i stor utsträckning inom arbetslivet och i vårt webbinarium kommer vi att gå igenom hur du som arbetsgivare kan tänka. Vilka personuppgifter får arbetsgivaren behandla om sina anställda och vilken rättslig grund bör arbetsgivaren förlita sig på? Är det tillåtet att spara ansökningar från arbetssökande och i vilken utsträckning får arbetsgivaren kontrollera de anställdas e-post?

Dessa frågor tillsammans med mycket annat kommer Christina Björn och Peter Nordbeck att gå igenom under webbinariet. Det kommer att finnas en chattfunktion för frågor, vilka kommer att besvaras antingen under webbinariet eller efteråt på vår hemsida.

 


Presentation