Alla publikationer

Alla leverantörer har inte rätt få en upphandling överprövad, Upphandling24 november 2017

Christian Härdgård och Martin Bogg, Advokatfirman Delphi, refererar en ny dom från Högsta förvaltningsdomstolen som klargör vilka leverantörer som kan överpröva en upphandling.

Läs hela artikeln här