Alla publikationer

Bättre möjligheter att anmäla karteller och andra nya förändringar i konkurrenslagen, mars 2014

Partner Elisabeth Eklund och associate Oscar Jansson redogör för de nya reglerna som föreslås börja gälla den 1 augusti 2014