Alla publikationer

Ny rättspraxis från HD angående tillitsfullmakt, december 2014

Advokat Lisa af Burén och associate Sofie Haggård Larsson skriver en artikel om fullmakt. Högsta domstolen har i en dom från oktober i år kommit fram till att en mellanchef inte varit behörig att binda sin huvudman i ett förlikningsavtal.