Alla publikationer

Nya EU-regler på statsstödsområdet ska bl.a. underlätta att identifiera otillåtet stöd, juni 2014

Partner Elisabeth Eklund och associate Oscar Jansson redogör den nya allmänna statsstödsrättsliga gruppundantagsförordningen.