Alla publikationer

Nyheter i plan- och bygglagen, december 2014

Associates Christina Hellström och Christian Härdgård skriver om ännu ett antal förändringar i plan- och bygglagen som träder i kraft vid årsskiftet. Nu gäller ändringarna regler som, enligt regeringen, ska utgöra ett led i att göra plan- och bygglovsprocessen enklare och effektivare och öka bostadsbyggandet i Sverige. Författarna är dock tveksamma till om regeländringarna verkligen uppnår sina syften.