Alla publikationer

Otydligt regelverk påverkar den svenska fastighetsmarknaden negativt, september 2011