Alla publikationer

Rättsliga tvister och GDPR

Det har alltid varit ett bekymmer för företag som varit involverade i rättsliga tvister när företaget inte har haft dokumentation av betydelse för tvisten bevarad eller inte har haft sådan dokumentation bevarad på ett hanterligt och överskådligt sätt. Bristfällig dokumentation leder till ökad risk för att parten inte i domstol kan bevisa de omständigheter som är av betydelse för att vinna målet. Det leder också regelmässigt till onödigt höga rättegångskostnader i form av kostnader för att eftersöka och skapa ordning i den dokumentation som är bevarad.

Artikeln är skriven av Counsel/Advokat Marita Gröndahl. Läs hela artikeln via länk till PDF.