Alla publikationer

Styrelseansvar i bostadsrättsföreningar, Fastighetsfakta nr 3, 2017

Ett styrelseuppdrag i en bostadsrättsförening är ett förtroendeuppdrag, vilket innebär ett ansvar i förhållande till föreningen. Utöver det uppenbara ansvaret som följer av att förvalta medlemmarnas hem och investering bär varje styrelseledamot ett potentiellt skadeståndsansvar gentemot föreningen. Skadestånd aktualiseras när ledamoten uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen vid fullgörandet av styrelseuppdraget. Artikel skriven av Associate Anton Melander.