Alla aktiviteter

Domstolens tolkning av entreprenadavtal

· Vilka preskriptionstider gäller om någon slutbesiktning inte genomförs?
· Ska entreprenören utgå ifrån de mest gynnsamma eller mest negativa tänkbara förhållandena vid tolkningen av beställarens förfrågningsunderlag?
· Måste entreprenören betala vite även om entreprenaden i dess helhet inte kunde färdigställas i tid på grund av en sidoentreprenörs försening?
· Kan beställaren få ersättning för en beräknad avhjälpandekostnad när felet inte har avhjälpts?

De senaste åren har antalet tvister som prövas i allmän domstol ökat vilket resulterat i att entreprenadbranschens standardavtal blivit föremål för avtalstolkning utav Högsta domstolen. Högsta domstolens avtalstolkning har avvikit från vad som varit vanligt i entreprenadbranschen. Under denna morgon kommer Carl Skårman att ge dig en inblick i de senaste avgörandena från Högsta domstolen. Som deltagare får du b.la. möjlighet att diskutera kring ovan frågor och hur domstolarna har resonerat sig fram till svaren på dessa.

DATUM:

Tisdag 23 oktober 2018.
Frukost och registrering från 07.30, seminarium kl. 08.00-09.15.

PLATS:

Advokatfirman Delphi, Östra Hamngatan 29, Göteborg.

ANMÄLAN:

Vänligen anmäl dig här senast den 18 oktober 2018.
Antalet platser är begränsat. Seminariet är kostnadsfritt.

KONTAKT:

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss via e-mail till frukost@delphi.se.

Välkommen till Delphi!