Alla aktiviteter

Konkurrensregler som fördel – hur ska ditt företag agera?

Välkommen på seminarium om konkurrensrätt! Där diskuterar vi de risker och möjligheter som konkurrensreglerna innebär för dig och ditt företag och ger praktiska tips om hur konkurrensrätten kan användas.

Vid två fristående seminarietillfällen, den 25 oktober och 15 november, kommer vi att diskutera de risker och möjligheter som konkurrensreglerna innebär för ditt företag och ge dig praktiska tips om hur konkurrensrätten kan användas.

Seminarium I – grundläggande konkurrensrätt för dig som inte har några förkunskaper eller som vill fräscha upp varningsklockorna

Exempel på frågeställningar vi tar upp:

 • När får ditt företag samarbeta med konkurrenter?
 • Hur hårt kan ditt företag binda sina återförsäljare?
 • Vilken information får utbytas mellan konkurrenter?
 • När kan rabatter, prisdumpning eller diskriminerande prissättning vara otillåtet?
 • Vad finns det för möjligheter att komma tillrätta med en konkurrents, kunds eller leverantörs otillåtna agerande?
 • När måste ett förvärv eller ett s.k. joint venture (JV) anmälas till Konkurrensverket?
 • När kan ett företagsförvärv eller JV stoppas?
 • När kan ditt företag råka ut för en gryningsräd och vad bör bolaget göra då?
 • Vad riskerar ditt företag vid brott mot konkurrensreglerna?

Seminariet vänder sig till företagsledare, bolagsjurister, marknadsförare, säljare m.fl. och leds av senior associate Karin Roberts och associate Madeleine Kristofersson

Seminarium II – fördjupad diskussion

Under fördjupningsseminariet går vi in på djupet i aktuella frågeställningar som exempelvis:

 •  Senaste praxis från Konkurrensverket, svenska domstolar, EU-kommissionen och EU-domstolen gällande samarbeten vid upphandlingar, utestängande missbruk, lastbilskartellen m.m. – vad innebär de för ditt företag?
 • Rabattsystem – vad innebär EU-domstolens dom i Intel-målet?
 • Rekordhöga böter utdömda av Kommissionen – hur beräknas böter och varför blir de högre och högre?
 • Vad innebär möjligheter till eftergift och förlikning?
 • Ny konkurrensskadelag för skadestånd vid konkurrensrättsliga överträdelser – kort om risker och möjligheter.
 • Konkurrensverket föreslås få egen beslutanderätt att förbjuda förvärv – vad innebär detta i praktiken?

Seminariet vänder sig till företagsledare, bolagsjurister, marknadsförare, säljare m.fl. och leds av senior associate Karin Roberts och associate Madeleine Kristofersson

Datum och tid: Seminarie I: Torsdag 25 oktober kl. 8.00-10.00 och Seminarie II: Torsdag 15 november kl. 8.00-10.00. Frukost och registrering från kl. 08.00, seminarium börjar kl. 08.30-10.00

Plats:  Mäster samuelsgatan 17

Anmälan: Anmäl dig här senast den 17 oktober 2018.