Alla aktiviteter

Vattenrättsliga förutsättningar i miljöbalksprövningen

Vad är vattenverksamhet och hur ser lagstiftningen ut för tillståndspliktig vattenverksamhet?
Att känna till och förstå vad som definierar vattenverksamhet och vattenrättsliga principer är en viktig del av miljöbalksprövningen. Seminariet åtföljs av en gemensam frukost.

Frukostseminariet är det första i en miniserie av två seminarium där vi går igenom vattenrättens två ben, reglering av vattenverksamhet (29 september 2022) respektive regleringen av vattenmiljön genom miljökvalitetsnormer (17 november 2022). Vi återkommer senare i höst med en inbjudan till seminariet den 17 november 2022.

Seminariet leds av Elisabeth Werner, Advokat och Moa Almquist, Associate.

Anmäl dig senast den 26 september här.