På Delphis webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Läs mer.

Elisabeth Werner

Elisabeth Werner

Malmö | Counsel / Advokat

Direkttelefon: +46 40 660 79 29

Mobiltelefon: +46 767 72 00 96

E-post: elisabeth.werner@delphi.se

Språk: Engelska

Skriv ut


Om

Om

Elisabeth inledde sin miljörättsliga bana som tingsnotarie under en tid på dåvarande miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt. Efter notarietiden började Elisabeth på en advokatbyrå i Malmö där hon även arbetade mycket med fastighetsrätt, däribland fastighetstransaktioner. Härefter bytte Elisabeth advokatbyrå till Setterwalls där hennes juridiska rådgivning allt mer kom att omfatta enbart miljö- och fastighetsrättsliga frågor. Som advokat har hon företrätt såväl medelstora som stora internationella och svenska bolag, kommuner och organisationer.

Elisabeth anlitas frekvent som juridiskt ombud i tillståndsprocesser vid miljöprövningsdelegationen och domstol samt även överprövningar där exempelvis tillståndsdomar har överklagats. Tillståndsfrågorna avser miljöfarlig verksamhet i olika sektorer, bl.a. industri, energi och avfall. Elisabeth har framgångsrikt företrätt verksamhetsutövare i regressmål avseende förorenad mark. Elisabeth har även stor erfarenhet från vattenverksamhet och tillståndsprövningar avseende sådan typ av verksamhet.
Vidare har Elisabeth många års erfarenhet från fastighetstransaktioner och fastighetsfrågor inkluderande speciell fastighetsrätt, bl.a. nyttjanderätt i form av olika arrendetyper.

Elisabeth är en uppskattad och ofta anlitad föredragshållare. Vid sidan om har hon även startat nätverket Sydsvenska Miljörättsföreningen som anordnar events med syfte att utbyta erfarenhet, utöka kunskap samt nätverka med kollegor i branschen.


Resumé

Resumé

Utbildning

Jur. kand, Stockholms Universitet 2004
The legal foundation of the EU, The University of Birmingham 2003
Studier i franska, Université de Savoie 2001


Erfarenhet

Counsel, Advokatfirman Delphi 2019
Bolagsjurist, Skanska Sverige AB 2018-2019
Bolagsjurist, Skanska Industrial Solutions AB 2016-2018
Senior Associate/Advokat, Setterwalls Advokatbyrå 2010-2016
Associate, Setterwalls Advokatbyrå 2008-2010
Associate, MAQS Law Firm 2006-2008
Tingsnotarie, Vänersborgs tingsrätt 2004-2006