Elisabeth Werner

Elisabeth Werner

Malmö | Partner / Advokat

Mobiltelefon: +46 767 72 00 96

E-post: elisabeth.werner@delphi.se

Språk: engelska

Ladda ner kontaktkort

Ladda ner CV


Om

Om

Elisabeth Werner inledde sin miljörättsliga bana som tingsnotarie under en tid på dåvarande miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt. Efter notarietiden började Elisabeth på en advokatbyrå i Malmö där hon även arbetade mycket med fastighetsrätt, däribland fastighetstransaktioner. Härefter bytte Elisabeth advokatbyrå till Setterwalls där hennes juridiska rådgivning allt mer kom att omfatta enbart miljö- och fastighetsrättsliga frågor. Som advokat har hon företrätt såväl medelstora som stora internationella och svenska bolag, kommuner och organisationer.

Elisabeth anlitas frekvent som juridiskt ombud i tillståndsprocesser vid miljöprövningsdelegationen och domstol samt även överprövningar där exempelvis tillståndsdomar har överklagats. Tillståndsfrågorna avser miljöfarlig verksamhet i olika sektorer, bl.a. industri, energi och avfall. Elisabeth har framgångsrikt företrätt verksamhetsutövare i regressmål avseende förorenad mark. Elisabeth har även stor erfarenhet från vattenverksamhet och tillståndsprövningar avseende sådan typ av verksamhet.
Vidare har Elisabeth många års erfarenhet från fastighetstransaktioner och fastighetsfrågor inkluderande speciell fastighetsrätt, bl.a. nyttjanderätt i form av olika arrendetyper.

Elisabeth är en uppskattad och ofta anlitad föredragshållare. Vid sidan om har hon även startat nätverket Sydsvenska Miljörättsföreningen som anordnar events med syfte att utbyta erfarenhet, utöka kunskap samt nätverka med kollegor i branschen.


Kompetensområden


Resumé