Alla aktiviteter

Whistleblowing och psykologisk säkerhet på jobbet

Med bakgrund av den rådande situationen med coronavirusets spridning kommer vi tyvärr att ställa in detta seminarium. Vi återkommer när vi har information om nytt datum för seminariet. Har du några juridiska frågor kopplade till coronaviruset har vi ett team som arbetar specialiserat med detta. Välkommen att läsa mer och kontakta oss här.

 

Advokatfirman Delphi, Wise Consulting och WhistleB bjuder in till ett gemensamt seminarium!

Framgång bygger på engagemang, teamwork och tillit – och det är där som psykologisk säkerhet kommer in i bilden.
Våren 2019 kom ett EU-direktiv enligt vilket företag och myndigheter inom EU med 50 eller fler anställda ska ha en skyldighet att inrätta whistleblowingsystem.

Vid seminariet kommer bl.a. följande frågor kommer att belysas;

– Vad är psykologisk säkerhet och hur kan vi aktivt arbeta med detta i det dagliga ledarskapet?
– Behövs whistleblowingsystem eller räcker det att medarbetarna känner sig psykologiskt säkra?
– Hur bör whistleblowingsystem organiseras och hanteras?
– Vad är viktigt att tänka på vid utredningar av whistleblowingärenden?
– Vilka krav kan vi förvänta oss på svenska bolag vad gäller skyldigheten att inrätta whistleblowingsystem?

Föreläsare:
Charlotte Svensson – Senior HR-konsult med bred erfarenhet av att bygga tillit och där igenom skapa effekt i organisationen i sin roll som HR-direktör.
Rebecka Thörn – Partner/Advokat på Delphi, specialiserad på arbetsrätt och har mångårig erfarenhet som extern mottagare och utredare av whistleblowingärende.
Gunilla Hadders – Founding Partner på WhistleB som är en leverantör av ett internetbaserat whistleblowingsystem.

Datum: 25 mars
Tid: 08:30 – 10:00, frukost från 08:00
Plats: Advokatfirman Delphi, Nordenskiöldsgatan 11A Malmö

Anmäl dig genom att klicka här.


Relaterat innehåll