Alla aktiviteter

Externt event: Konkurrens- och Marknadsrättsliga dagen

Den 30 mars 2022 bjuder Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen in till Konkurrens- och Marknadsrättsliga dagen där Helene Andersson deltar i en paneldiskussion om gryningsräder. Evenemanget äger rum i Terrassrummet på Handelshögskolan. Möjlighet finns också att delta digitalt.

Klicka här för mer information och anmälan.

Varmt välkommen!


Program

14:00
Ulf Bernitz hälsar välkomna till Konkurrens- och Marknadsrättsliga dagen

Senaste praxis i konkurrensrättsliga mål

14:10-14:50
Den senaste utvecklingen i EU-domstolens praxis i konkurrensmål och i svensk praxis,
Docent Björn Lundqvist, Universitetslektor vid Stockholms universitet

14:50-15:20
Gryningsräder och ärenden – den aktuella utvecklingen,
Advokat Per Karlsson, grundare Advokat Per Karlsson & Co samt Hanna Lekås, Enhetschef på Enheten för karteller och förvärv, Konkurrensverket

15:20-15:45
Paneldiskussion om gryningsräder,
Advokat och Docent Helene Andersson, Advokatfirman Delphi & Professor Lars Henriksson, Handelshögskolan i Stockholm

15:45-16:00
Kaffepaus

Senaste praxis i marknadsrättsliga mål

16:00-16:30
En genomgång av den senaste rättsutvecklingen i EU och svensk rättspraxis,
Advokat Cecilia Torelm Tornberg, Partner, Advokatfirman MarLaw

16:30-17:00
Miljöpåståenden i reklam – en genomgång av ICC:s nya riktlinjer om miljö och klimat mot bakgrund av aktuell praxis,
Elisabeth Trotzig, Reklamombudsmannen

17:00-17:30
Diskussion och frågestund,
Moderator: Professor Ulf Bernitz, Stockholms universitet

17:30-19:00
Mingel med dryck och lättare tilltugg


Relaterat innehåll