Alla aktiviteter

Ny praxis rörande värvningsförbud i anställningsavtal

Välkommen på ett frukostseminarium om icke-värvningsklausuler i anställningsavtal.

Arbetsdomstolen avgjorde nyligen två likartade mål rörande så kallade icke-värvningsklausuler i anställningsavtal. Det vill säga bestämmelser som förbjuder den anställde att efter anställningens upphörande värva eller rekrytera medarbetare från sin tidigare arbetsgivare. Arbetsdomstolen uttryckte i dessa avgöranden en restriktiv syn på tillämpningen av den typen av bestämmelser, vilket innebär att ett stort antal av de icke-värvningsklausuler som idag förekommer i anställningsavtal på arbetsmarknaden sannolikt inte skulle anses giltiga.

Vid seminariet kommer Magnus Berterud och Emmy Falck, som båda arbetar inom Delphis arbetsrättsgrupp, att redogöra för dessa avgöranden och vad man som arbetsgivare bör tänka på för att säkerställa att den typen av klausuler ska anses giltiga.

Välkommen till Delphi!

PLATS: Advokatfirman Delphi, Mäster Samuelsgatan 17, Stockholm.
DATUM: 4 december
TID: Frukost från kl. 08.00 Seminarium kl. 08.30-09.30.
REGISTRERING: OSA senast 26 november via intresseanmälan här. Vi kommer ge besked om du fått plats på seminariet strax efter sista anmälningsdatum. Antalet platser är begränsat. Seminariet är kostnadsfritt, men om du är anmäld och får förhinder ber vi dig att avanmäla dig snarast möjligt.