Alla aktiviteter

Tillverkningsavtal, inköpsavtal och OEM

Detta webinar hålls enbart för Sveriges bolagsjurister.

Vid produktförsäljning finns det en stor skillnad på hur avtal ska utformas beroende på om den tillverkande parten säljer egna produkter, om denne säljer egna produkter som köpare säljer under eget varumärke eller om tillverkaren helt tillverkar enligt specifikationer från köparen.

Webinariet syftar till att åskådliggöra dessa skillnader och dessutom diskutera vilka bestämmelser och regleringar som är nödvändiga, utifrån respektive parts perspektiv, för att åstadkomma en rimlig fördelning av rättigheter och skyldigheter.

Webinariet leds av Partner Johan Hübner och Senior Associate John Neway Herrman. Vi kommer att ha en chattfunktion för frågor vilka vi kommer att besvara, antingen under webinariet eller efteråt på vår hemsida.


Presentation


Relaterat innehåll