Alla aktiviteter

Webinar: Hur påverkar Coronaviruset er verksamhet?

Media rapporterar dagligen om Coronavirusets risker och spridning. Konferenser, tävlingar och möten ställs in, fabriker hålls stängda och företag uppmanar medarbetare som besökt länder med smittspridning att arbeta hemifrån. Med anledning av detta genomför Advokatfirman Delphi ett webinar där vi går igenom några viktiga juridiska frågor kring viruset och dess konsekvenser:

1. Coronaviruset och arbetsrätten
Advokaterna Magnus Berterud och Fredrik Nordlöf kommer att belysa de arbetsrättsliga frågeställningar som uppkommit i anslutning till utbrottet av coronaviruset och vilka rättigheter och skyldigheter arbetsgivare och arbetstagare har med anledning av den nu uppkomna situationen. Vi kommer att belysa frågor som tvungen och frivillig karantän, skyldigheten att resa i tjänsten, skyldigheten att närvara på arbetsplatsen liksom skyldigheten att hålla sig borta från arbetsplatsen, rätten att arbeta hemifrån, skyldigheten att betala lön i dessa sammanhang och närliggande arbetsmiljöfrågor.

2. Coronaviruset och dataskydd
Advokat Peter Nordbeck redogör för de personuppgiftsrättsliga utmaningarna som arbetsgivaren möter vid hantering av coronaviruset. Han berör bland annat arbetsgivarens möjligheter att informera om anställdas exponering för viruset i ljuset av GDPR och annan dataskyddslagstiftning och hur dataskyddslagstiftningen samspelar med den arbetsrättsliga lagstiftningen.

3. Coronaviruset och force majeure
Associate Elin Brodén redogör för hur man ska se på leveransproblem och -förseningar till följd av coronaviruset. Hon berör framförallt hur force majeure klausuler kommer att tillämpas.


Presentation

Här finns presentationen från seminarieumet. Ange lösenordet du fick via mejl för att få åtkomst.

Föregående inlägg

Nästa inlägg