Alla aktiviteter

Webinar: Tillverkningsavtal, inköpsavtal och OEM

Vid produktförsäljning finns det en stor skillnad på hur avtal ska utformas beroende på om den tillverkande parten säljer egna produkter, om denne säljer egna produkter som köpare säljer under eget varumärke eller om tillverkaren helt tillverkar enligt specifikationer från köparen.

Webbinariet syftar till att åskådliggöra dessa skillnader och dessutom diskutera vilka bestämmelser och regleringar som är nödvändiga, utifrån respektive parts perspektiv, för att åstadkomma en rimlig fördelning av rättigheter och skyldigheter.

Webbinariet leds av advokaterna Johan Hübner och John Neway Herrman från Delphis verksamhetsgrupp Business Advisory. Det kommer att finnas en chattfunktion för frågor, vilka kommer att besvaras antingen under webbinariet eller efteråt på vår hemsida.

Varmt välkommen!