Vi bjuder in till en spännande halvdag i konkurrensrättens tecken!

Delphi Competition Day - torsdagen den 8 februari 2024

Välkommen till en fullspäckad eftermiddag klockan 13-17 den 8 februari 2024 med efterföljande mingel.

Vi välkomnar dig till årets upplaga av Delphi Competition Day! Det blir en efterlängtad halvdag fylld med spännande uppdateringar inom konkurrensrätten och andra närliggande områden med hög riskexponering. Dagen avslutas med mingel.

Det konkurrensrättsliga och regulatoriska området fortsätter att växa i rasande takt. Sverige har fått nya regler för granskning av utländska direktinvesteringar (UDI) och runtom i Europa finns liknande regelverk. En annan nyhet är att både EU-kommissionen och nationella konkurrensmyndigheter har fått eller kommer att få nya verktyg för att bekämpa konkurrensproblem inom särskilda sektorer. Vidare ges befintliga konkurrensregler ny tillämpning när konkurrensmyndigheterna nu fokuserar på hållbarhetsfrågor, utmanar företagsstrategier för att behålla anställda eller hålla löner nere, men även kliver in på andra rättsområden som t.ex. tillämpningen av GDPR. Vi diskuterar dessa och många andra nyheter samt vad de innebär för riskavväganden och praktiska utmaningar.

Eftermiddagen bjuder inte bara på en inblick i årets nyheter utan även en intressant paneldebatt om de allt större utmaningar som företag ställs inför när det gäller compliance. Vi diskuterar överväganden och prioriteringar kopplade till de ökade kraven från myndigheter och lagstiftare samt hur man säkerställer compliance på alla nivåer av organisationen.

Varmt välkommen!

Antalet platser är tyvärr begränsat. Förra året tvingades vi tacka nej till flera anmälda deltagare. Säkra din plats genom att anmäla dig via knappen nedan.

Agenda

13.00 – Välkomstanförande
Elisabeth Eklund och Karin Roberts

13.10-14.00 – Konkurrensrättsåret 2023
Amanda Bos Ekman, Elisabeth Eklund, Helene Andersson
Tillsammans går vi igenom de viktigaste konkurrensrättsliga nyheterna från Sverige och EU.

14.00-14.30 – Kaffepaus

14.30-15.00 – Ökade regulatoriska krav – vad bör jag känna till angående utländska direktinvesteringar respektive sanktioner?
Elisabeth Eklund, Felix Makarowski, Rickard Isacson

Det regulatoriska området fortsätter att växa i rasande takt. Närliggande områden till konkurrensrätten är bl.a. reglerna avseende utländska direktinvesteringar som har stor påverkan på investeringar och transaktioner. Ett annat område som är allt mer i fokus är sanktionsreglerna, som blir mer och mer komplexa och långtgående och kan påverka allt från leveranskedjor till export och företagsförvärv-Vi diskuterar vad företagen bör känna till angående dessa nya krav på compliance, vilka förenas med risk för dryga böter och i vissa fall även straffrättsligt ansvar.

15.00-15.45 – Konkurrensrätt – Vad kan vi vänta oss 2024?
Helene Andersson, Karl Hammarlund, Johan Hübner

Både EU-kommissionen och nationella konkurrensmyndigheter har fått eller kommer att få nya verktyg för att bekämpa konkurrensproblem inom särskilda sektorer. Befintliga konkurrensregler ges ny tillämpning när konkurrensmyndigheterna nu fokuserar på hållbarhetsfrågor, utmanar strategier för att behålla anställda eller hålla löner nere, men även kliver in på andra rättsområden som t.ex. tillämpningen av GDPR.

15.45-16.10 – Paus

16.10-16.50 – Paneldiskussion – Hur fångar organisationen på bästa sätt upp konkurrensrättsliga och regulatoriska risker och möjligheter?
Karin Roberts, Helena Norrman, Johanna Bjurling, Sandra Egelstig Bäck

Hur kan bolagsjuristen stötta verksamheten i de utmaningar som företagen står inför när det gäller compliance? Panelen – som består av konkurrensrättsexpert, kommunikationsexpert och bolagsjurister – diskuterar utmaningar, överväganden och prioriteringar i samband med de ökade kraven från myndigheter och ger tips för att säkerställa korrekt och tydlig kommunikation, såväl internt som externt.

16.50-17.00 Summering av dagen
I denna avslutande diskussion sammanfattar vi viktiga lärdomar från eftermiddagen.

17.00 – Efterföljande mingel

Anmäl dig via knappen nedan om du vill säkra din plats.

Talare

Elisabeth Eklund
Partner / Advokat

Elisabeth Eklund är ansvarig för Delphis EU- och konkurrensrättsgrupp. Elisabeth har omfattande erfarenhet av konkurrensrättsliga utredningar hos myndigheter, strategifrågor, gryningsräder, konkurrensrättsliga och regulatoriska tvister samt compliance-frågor och utbildningar. Hon är även gästföreläsare på Stockholms universitet. Elisabeth är rankad som en av de ledande svenska konkurrensrättsadvokaterna i internationella rankingar och fick även utmärkelsen Clients’ Choice Award som bästa konkurrensrätts-advokat i Sverige 2021.

Karin Roberts
Partner / Advokat

Karin har en lång och bred erfarenhet av olika konkurrensrättsliga frågor såsom förvärvskontroll, otillåtna samarbeten och missbruk av dominerande ställning. Hon har även erfarenhet av regulatoriska frågor, frågor kopplade till offentliga verksamheter och säkerhetsjuridiska frågeställningar. Karin bistår regelbundet klienter i dessa frågor både i utredningar hos myndigheter och i domstolsprocesser samt med förebyggande arbete och strategisk rådgivning. Hon är även ansvarig för Delphis CSR-arbete.

Helene Andersson
Counsel / Advokat

Helene Andersson har lång erfarenhet av all slags konkurrensrättslig rådgivning; från förebyggande complianceprogram till gryningsräder och komplexa konkurrensrättsliga domstolsprocesser. Hon är utöver advokat även docent i Europarätt och författare till böckerna Dawn Raids Under Challenge och Access and Cartel Cases.

Felix Makarowski
Senior Associate / Advokat

Felix arbetar huvudsakligen med konkurrensrättsliga och regulatoriska frågor. Felix bistår klienter i förvärvsärenden, konkurrensrättsliga utredningar och i säkerhetsfrågor. Felix bistår även klienter i ärenden som rör artificiell intelligens, IT-avtal och cookies.

Amanda Bos Ekman
Associate

Amanda Bos Ekman är specialiserad inom konkurrensrätt. Amanda har erfarenhet av olika konkurrensrättsliga frågor som vertikala avtal, missbruk av dominerande ställning, konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet och konkurrensrättsliga domstolsprocesser. Hon har tidigare arbetat som sakkunnig jurist vid Konkurrensverket samt som notarie vid Förvaltningsrätten i Stockholm.

Karl Hammarlund
Senior Associate

Karl Hammarlund bistår klienter med bland annat konkurrensrättslig och statstödsrättslig rådgivning. Karl arbetar även med regulatoriska frågor. Han har tidigare arbetat vid en internationell advokatbyrå i Bryssel.

Johan Hübner
Partner / Advokat

Johan Hübner är specialist med mer än 25 års erfarenhet av att upprätta, granska och förhandla kommersiella avtal, särskilt inom IT, immaterialrätt och tech. Johan är även specialist inom frågor kopplade till open source och ny teknik samt IT och immateriella tillgångar vid företagsöverlåtelser. Johans expertis omfattar också distribution, licensiering och försäljning av de flesta typer av kommersiella produkter och tjänster.

Rickard Isacson
Partner / Advokat

Rickard Isacson arbetar inom verksamhetsområdet Transactions och fokuserar på M&A. Rickard arbetar löpande med transaktioner, både nationella och gränsöverskridande inom olika branscher. Rickard företräder svenska och internationella aktörer, såväl industriella klienter som private equity-fonder och deras portföljbolag.

Helena Norrman
Partner, Kekst CNC

Helena Norrman är expert på att jobba med företags rykten och förtroenden, stödja förändring och ta fram och implementera affärsstrategier. I Ericsson fick hon ihop koncernens marknadsförings-, kommunikations-, varumärkes-, public affairs- och hållbarhetsfunktioner i ett team, så att koncernens omvandlings- och thought leadership-agendor kunde drivas effektivt.

Innan Helena började i Kekst CNC var hon marknads- och kommunikationsdirektör i Ericsson och ingick i åtta år i företagets ledningsgrupp. Hon har lång erfarenhet av att hantera bolagskommunikation i börsnoterade företag, inklusive både kris- och finansiell kommunikation. Hon triggas av att hantera komplexa kommunikationsutmaningar genom att utforma strategier och handlingsprogram och utnyttja en både mer traditionella och digitala verktyg och kanaler gentemot intressentgrupper.

Innan hon började i Ericsson år 1998 arbetade hon som kommunikationskonsult vid JKL (KekstCNC i Stockholm). Hon är civilekonom från Internationella ekonomlinjen vid Linköpings universitet.

Johanna Bjurling
Legal Counsel, Swedish Match

Johanna Bjurling arbetar idag som bolagsjurist inom Swedish Match med bland annat konkurrensrättsliga frågor. Tidigare erfarenhet från Advokatfirman Vinges konkurrensrättsgrupp och Konkurrensverket.

Sandra Egelstig Bäck
Legal Counsel, Södra Skogsägarna ekonomisk förening

Sandra Egelstig Bäck arbetar som företagsjurist på Södra Skogsägarna ekonomisk förening med framför allt allmän affärsjuridisk rådgivning, men också med compliance- och governance-frågor samt konkurrensrätt.