Coronaviruset | Covid-19

Hur påverkas din verksamhet legalt av utbrottet av coronaviruset och sjukdomen Covid-19?


Coronaviruset och sjukdomen som den orsakar – Covid-19 – berör oss alla. Som med mycket annat har coronaviruset och dess konsekvenser juridiska aspekter, på den här sidan har vi därför sammanställt allt material som vi publicerar om coronaviruset och de webinarier som vi genomför. Vi uppdaterar sidan löpande.

Delphi har en etablerad task force för denna rådgivning och vi gör vårt bästa för att sprida information om viktiga frågor. Vår högsta prioritet i den osäkerhet som nu råder är, utöver att värna om våra medarbetares hälsa och välbefinnande, att hjälpa våra klienter med de utmaningar och svårigheter som uppkommer till följd av coronaviruset. Våra arbetsgrupper tillhandahåller råd avseende legala och strategiska frågor relaterade till Covid-19-utbrottet. Förutom den specifika rådgivningen som ni kan få från våra experter, tillhandahåller vi också backup-tjänster för att underlätta för klienters krisplanering för det fall nyckelpersoner som är jurister blir sjuka.

I dessa utmanande tider fortsätter Delphi att ha fokus på att ge våra kunder högsta möjliga servicenivå. Vi har implementerat vår egen krisplan för att skydda vår verksamhet både i förhållande till medarbetare och supportfunktioner såsom IT – allt för att kunna tillhandahålla vår rådgivning utan några störningar.

Vi önskar alla våra klienter, samarbetspartners och andra vänner en god hälsa.

Vi är stolta över att vara WSG:s svenska samarbetspartners och en del av deras globala corona task force. Läs mer här.