På Delphis webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Läs mer.

Coronaviruset | Covid-19

Hur påverkas din verksamhet legalt av utbrottet av coronaviruset och sjukdomen Covid-19?

Coronaviruset och sjukdomen som den orsakar – Covid-19 – berör oss alla. Som med mycket annat har coronaviruset och dess konsekvenser juridiska aspekter, på den här sidan har vi därför sammanställt allt material som vi publicerar om coronaviruset och de webinarier som vi genomför. Vi uppdaterar sidan löpande.

Till våra webinarier | Till kontakt

Delphi har en etablerad task force för denna rådgivning och vi gör vårt bästa för att sprida information om viktiga frågor. Vår högsta prioritet i den osäkerhet som nu råder är, utöver att värna om våra medarbetares hälsa och välbefinnande, att hjälpa våra klienter med de utmaningar och svårigheter som uppkommer till följd av coronaviruset. Våra arbetsgrupper tillhandahåller råd avseende legala och strategiska frågor relaterade till Covid-19-utbrottet. Förutom den specifika rådgivningen som ni kan få från våra experter, tillhandahåller vi också backup-tjänster för att underlätta för klienters krisplanering för det fall nyckelpersoner som är jurister blir sjuka.

I dessa utmanande tider fortsätter Delphi att ha fokus på att ge våra kunder högsta möjliga servicenivå. Vi har implementerat vår egen krisplan för att skydda vår verksamhet både i förhållande till medarbetare och supportfunktioner såsom IT – allt för att kunna tillhandahålla vår rådgivning utan några störningar.

Vi önskar alla våra klienter, samarbetspartners och andra vänner en god hälsa och att vi snart får en varm och coronafri vår.

Artiklar

Regeringens stödinitiativ och övriga riktlinjer

Summering av regeringens stödåtgärder
Vi har sammanställt samtliga stödåtgärder och förslag som har presenterats.

Regeringens förslag för att minimera antalet fysiska deltagare vid bolags- och föreningsstämmor
2020-03-30 En sammanfattning av regeringens förslag av en tillfällig lag i syfte att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för 50 eller fler personer
2020-03-27 Enligt en ny förordning från regeringen förbjuds offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med fler än 50 deltagare. Vi reder ut vad förbudet innebär. 

En ny arbetsrättslig karta
2020-03-26 Den 16 mars 2020 presenterades regeringens förslag till stödåtgärder till företag och anställda för att lindra effekterna av coronaviruset. Här är en sammanfattande artikel av vad förslaget innebär.

Regeringens föreslagna hyreslättnader till följd av Covid-19
2020-03-26 Covid-19 fortsätter att sätta djupa spår i näringslivet. Huvudregeln är att hyresgästen – om denne på eget initiativ är nödgad att stänga ner sin verksamhet – alltjämt måste erlägga hyra som vanligt.

Obeståndsrättsliga aspekter av Covid-19
2020-03-20 I syfte att lindra effekterna av coronaviruset har regeringen presenterat förslag till ett krispaket, men för bolag som redan har en ansträngd likviditet kanske förslaget inte är tillräckligt. Här presenteras kortfattad information om några av de åtgärder ett bolag i kris kan vidta.

Regeringens nya krispaket i korthet
2020-03-16 En genomgång av krispaketet som regeringen presenterade på dagens presskonferens, paketet innefattar en rad stödåtgärder till företag och anställda för att lindra effekterna av coronaviruset.

Statligt stöd till Covid-19-drabbade företag – vilka möjligheter finns?
2020-03-13 En artikel som behandlar vilka möjligheter staten och kommuner har att gå in och ge stöd till de företag eller sektorer som har drabbats extra hårt som en konsekvens av pandemin.

Arbetsrätt

En ny arbetsrättslig karta
2020-03-26 Den 16 mars presenterades regeringens förslag till stödåtgärder till företag och anställda för att lindra effekterna av coronaviruset. Här är en sammanfattande artikel av vad förslaget innebär.

Covid-19 – arbetsrätt, dataskydd & force majeure
2020-03-11 Vi har sammanställt tolv viktiga punkter att tänka på rörande arbetsrätt, GDPR och force majeure.

Avtal och force majeure

IT-avtal och corona – särskilt om force majeure
2020-03-24 Frågorna om Coronavirusets inverkan på avtalsrelationer är många och i denna artikel redogör vi för några legala frågor som uppstår i samband med IT- och outsourcingavtal.

Om och när kan Coronaviruset utgöra force majeure?
2020-03-12 Ett blogginlägg från vår tech blog som beskriver vad som händer om leveransproblem eller förseningar följer av coronaviruset, och om force majeure då kan åberopas.

Covid-19 – arbetsrätt, dataskydd & force majeure
2020-03-11 Vi har sammanställt tolv viktiga punkter att tänka på rörande arbetsrätt, GDPR och force majeure.

Bolags- och aktiemarknadsrätt

Regeringens förslag för att minimera antalet fysiska deltagare vid bolags- och föreningsstämmor
2020-03-30 En sammanfattning av regeringens förslag av en tillfällig lag i syfte att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Bolagsrättsliga och aktiemarknadsrättsliga aspekter av Covid-19
2020-03-16 Flera bolag väljer nu att vidta åtgärder inför bolagsstämmor. Denna artikel behandlar bland annat vilka alternativ som finns för bolagen att låta aktieägarna delta på plats, och även informationsgivning i relation till Covid-19.

Regeringens nya krispaket i korthet
2020-03-16 En genomgång av krispaketet som regeringen presenterade på dagens presskonferens, paketet innefattar en rad stödåtgärder till företag och anställda för att lindra effekterna av coronaviruset.

Statligt stöd till Covid-19-drabbade företag – vilka möjligheter finns?
2020-03-13 En artikel som behandlar vilka möjligheter staten och kommuner har att gå in och ge stöd till de företag eller sektorer som har drabbats extra hårt som en konsekvens av pandemin.

Dataskydd och integritet

Covid-19: att tänka på när ni behandlar personuppgifter
2020-03-18 Coronaviruset aktualiserar flera frågor kring behandlingen av personuppgifter, framför allt med koppling till arbetslivet. Här berör vi några viktiga aspekter som en arbetsgivare bör tänka på.

Covid-19 – arbetsrätt, dataskydd & force majeure
2020-03-11 Vi har sammanställt tolv viktiga punkter att tänka på rörande arbetsrätt, GDPR och force majeure.

E-handel

Försäljning online – detta behöver du tänka på så du undviker juridiska minor
2020-03-24 I Coronatider när den fysiska handeln sviker ställer allt fler företag om till att sälja online och via e-handel. Här är en sammanfattning vilka juridiska frågor är viktiga att tänka på om ni ska påbörja eller växla upp er försäljning online.

EU- och konkurrensrätt

Se upp med prissättning och diskussioner med konkurrenter – konkurrensrätten gäller även i kristider
2020-03-25 Det är viktigt att komma ihåg att en kris inte innebär att företag kan agera hur som helst. Konkurrensrätten, både förbudet mot karteller och förbudet mot missbruk av dominerande ställning, gäller även i kristider. Här är en sammanfattning över vad som är bra att tänka på. 

Exportförbud utanför EU för viss medicinsk och personlig skyddsutrustning – vad gäller?
2020-03-19 Kommissionen har infört ett sex veckor långt förbud mot att exportera skyddsutrustning utanför EU som är nödvändig för att förhindra ytterligare spridning av coronaviruset och för att skydda vårdpersonalens hälsa.

Statligt stöd till Covid-19-drabbade företag – vilka möjligheter finns?
2020-03-13 En artikel som behandlar vilka möjligheter staten och kommuner har att gå in och ge stöd till de företag eller sektorer som har drabbats extra hårt som en konsekvens av pandemin.

Fastighet

Vad händer hyresrättsligt vid en tvångsmässig nedstängning av lokalen eller verksamheten?
2020-04-02 Vad händer hyresrättsligt vid en tvångsmässig nedstängning av lokalen eller verksamheten? Här är en sammanfattning över vilka hyresrättsliga följder den typen av inskränkande beslut skulle kunna få.

Regeringens föreslagna hyreslättnader till följd av Covid-19
2020-03-26 Covid-19 fortsätter att sätta djupa spår i näringslivet. Huvudregeln är att hyresgästen – om denne på eget initiativ är nödgad att stänga ner sin verksamhet – alltjämt måste erlägga hyra som vanligt.

Covid-19: några frågeställningar för hyresgästen att beakta
2020-03-18 En generell sammanfattning av vissa frågeställningar som kan uppkomma för hyresgäster i kommersiella lokaler, till exempel om hyresgästen tillfälligt vill stänga ner sin verksamhet.

Insolvens och rekonstruktion

Obeståndsrättsliga aspekter av Covid-19
2020-03-20 I syfte att lindra effekterna av coronaviruset har regeringen presenterat förslag till ett krispaket, men för bolag som redan har en ansträngd likviditet kanske förslaget inte är tillräckligt. Här presenteras kortfattad information om några av de åtgärder ett bolag i kris kan vidta.

M&A-transaktioner

Ro affären i hamn på en volatil marknad
2020-03-26 M&A-marknaden har gått in i en volatil period, men det finns flera strategier som du som säljare eller köpare kan ta vara på för att ro affären i hamn.

Generellt

Webinarier Q&A
2020-03-30 Under våra webinars får vi in många frågor, vilka vi har sammanställt här.

Delphi insights: Covid-19 – legala konsekvenser
2020-03-16 Vi har sammanställt ett antal punkter om legala konsekvenser som kan uppstå rörande avtalsrätt (force majeure och MAC-klausuler), arbetsrätt, GDPR, offentlig upphandling, statsstöd, vid bolagsstämmor och noterade bolags informationsgivning.

 

Webinarier

Vi håller löpande webinarier och har även tagit fram ett koncept där vi skräddarsyr interaktiva webinarier för företag som får möjlighet att få just sina frågor belysta. Är ni intresserade av att Delphis jurister ska hålla ett specialanpassat webinarie för ert företag? Varmt välkommen att höra av dig till några av våra kontaktpersoner nedan.

Kontakt

Delphi Stockholm corona task force

Allmänna frågor: Agne Lindberg
Arbetsrätt: Magnus Berterud, Fredrik Nordlöf
Avtalsfrågor: Agne Lindberg
Bolagsrätt, bolagsstämmor m m: Andreas Wirén
Frågor angående finansiering: Berndt Pettersson
GDPR & dataskydd: Peter Nordbeck
Risk Managment/GRC: Annika Melin Jakobsson
Statsstöd, konkurrensrätt & regulatoriska frågor: Elisabeth Eklund
Tvistelösning: Simon Arvmyren
Upphandlingsfrågor: Martin Bogg

Delphi Göteborg corona task force

Arbetsrätt: Emma Bädicker
Bolagsrätt, bolagsstämmor m m: Christoffer Mangelus
Frågor angående finansiering: Anders Hulegårdh
GDPR & dataskydd: Johan Engdahl
Tvist & avtalsfrågor: Emil Andersson
Upphandlingsfrågor & statsstöd: Joel Fingal

Delphi Malmö corona task force

Allmänna frågor: Jonas Vikbladh
Arbetsrätt: Rebecka Thörn
Bolagsrätt, bolagsstämmor m m: Micael Karlsson
Fastighet & entreprenad: Oskar Frankki
GDPR & dataskydd: Jens Kinnander
Tvist & avtalsfrågor: Jonas Vikbladh
Upphandlingsfrågor: Christian Härdgård

Delphi Linköping corona task force

Arbetsrätt: Magnus Nedstrand
Avtalsfrågor: Christopher Bona
Bolagsrätt, bolagsstämmor m m: Cecilia Lundh
Entreprenad: Oscar Brandin, Johan Lundgren
Frågor angående finansiering: Stefan Lindh
GDPR & dataskydd: Pia Roth
Obestånd: Oscar BrandinHanna EricsonMagnus Nedstrand
Tvist & upphandlingsfrågor: Katarina Ibold

Vi är stolta över att vara WSG:s svenska samarbetspartners och en del av deras globala corona task force. Läs mer här.