Efter Covid-19?

Hur kommer vi ur Corona-krisen? Det är mycket fokus på krishantering i Covid-19:s spår, med regeringens olika stödpaket och Coronavirusets direkta juridiska effekter på avtal, anställningsförhållandet, m.m. Det finns givetvis ett liv efter Coronaviruset och alla verksamheter har redan börjat eller kommer snart att fokusera på att komma ur krisen och försöka återgå till en så normal verksamhet som möjligt. Frågan är vad som kommer att vara ”normalt”. Delphi kommer att behandla ett antal konsekvenser av Covid-19 i en artikelserie. Tanken är att ge ett stöd för verksamheter i att återgå till det ”normala”.

 

Webbinarie: Beyond Covid-19 – Strategier för omförhandling
2020-10-09 Till följd av coronapandemin har det blivit svårt för många företag att uppfylla sina förpliktelser i avtal, under detta webbinar går vi igenom varför avtal kan behöva ändras och vilka ändringar som kan behöva göras. 

Digitalisering i spåren av Covid-19 – digitaliseringsavtalet
2020-08-24 I denna artikel diskuteras några av de vanligaste fällorna med ”digitaliseringsavtal” samt hur dessa kan undvikas.

Att arbeta hemifrån utifrån ett GDPR-perspektiv
2020-06-12 Den ökade risken för dataintrång som uppstår i samband med hemarbete, hur bör det hanteras och vad gör man om ett intrång sker?

Att arbeta hemifrån från ett arbetsrättsligt perspektiv
2020-06-12 Här redogör vi för arbetsgivarens arbetsmiljöansvar när arbetet flyttas från den ordinarie arbetsplatsen till de anställdas hem.

Hösten 2020 – viktiga juridiska frågor i pandemins fotspår
2020-06-10 I denna artikel diskuterar vi några av de frågor som vi tror att företag och andra verksamheter kan komma att ställas inför under hösten 2020.

Digitalisering i spåren av Covid-19
2020-06-03 Vi tror att övergången till en ”efterkristid” kommer präglas mycket av digitalisering. Digitaliseringen har gjort ett stort språng på grund av Covid-19 med en global begräsning i resor och möten.