Matilda Karlsson

Matilda Karlsson

Stockholm | Senior Associate

Mobiltelefon: +46 709 25 25 40

E-post: matilda.karlsson@delphi.se

Språk: engelska

Ladda ner kontaktkort

Ladda ner CV


Om

Om

Matilda Karlsson är specialiserad inom aktiemarknadsrätt, bolagsrätt och företagsöverlåtelser. Matilda har erfarenhet av legal rådgivning till svenska och internationella klienter i samband med aktiemarknadsrättsliga åtgärder såsom börsnoteringar, offentliga uppköpserbjudanden, kapitalanskaffningar samt spin-offs. Matilda företräder även löpande marknadsnoterade bolag inom bland annat bolagsstyrningsfrågor, företagsförvärv samt allmän bolags- och avtalsrätt.


Kompetensområden

Kompetensområden


Resumé