Mercedes Lennartsson Anderås

Mercedes Lennartsson Anderås

Göteborg | Partner / Advokat

Mobiltelefon: +46 709 25 25 55

E-post: mercedes.lennartsson.anderas@delphi.se

Språk: engelska, spanska

Ladda ner kontaktkort

Ladda ner CV


Om

Om

Mercedes Lennartsson Anderås är konkursförvaltare och ansvarig för Göteborgskontorets obeståndsavdelning. Mercedes biträder regelbundet i obeståndsrelaterade frågor, såväl företagsrekonstruktioner och omstruktureringar som indrivningsfrågor och obeståndsrättsliga tvister. Mercedes är också specialiserad på kommersiell fastighetsrätt med fokus på fastighetstransaktioner, utvecklingsprojekt och hyresrätt, inklusive speciell fastighetsrätt, såsom fastighetsbildningsfrågor.

Utöver detta biträder Mercedes Göteborgsbaserade fastighetsbolag samt bolag i restaurang- och cafébranschen, med löpande juridiska och strategiska frågor. Mercedes håller regelbundet utbildningar i styrelsefrågor och har uppdrag som styrelseledamot.


Resumé