Mercedes Lennartsson Anderås

Mercedes Lennartsson Anderås

Göteborg | Partner / Advokat

Mobiltelefon: +46 709 25 25 55

E-post: mercedes.lennartsson.anderas@delphi.se

Språk: engelska, spanska

Ladda ner kontaktkort

Ladda ner CV


Om

Om

Mercedes Lennartsson Anderås är konkursförvaltare och ansvarig för Göteborgskontorets obeståndsavdelning. Mercedes, har över 15 års erfarenhet av strategiska frågor i obeståndsrättsliga sammanhang och anlitas regelbundet som rådgivare vid företagsrekonstruktioner, informella omstruktureringar av kapitalstressade bolag, indrivningsfrågor och obeståndsrättsliga tvister. Mercedes är också specialiserad på kommersiell fastighetsrätt med fokus på fastighetstransaktioner och hyresrätt samt utvecklingsprojekt, inklusive speciell fastighetsrätt, såsom fastighetsbildningsfrågor.

Flera Göteborgsbaserade fastighetsbolag samt bolag i restaurang- och cafébranschen anlitar regelbundet Mercedes för biträde med löpande juridiska och strategiska frågor. Utöver detta håller Mercedes regelbundet uppskattade utbildningar i styrelseansvarsfrågor och juridiken kring obeståndssituationer.


Resumé