Ulf Hårdeman

Ulf Hårdeman

Stockholm | Partner / Advokat

Direkttelefon: +46 8 677 54 12

Mobiltelefon: +46 709 25 25 24

E-post: ulf.hardeman@delphi.se

Språk: Engelska

Skriv ut

Word


Om

Om

Ulf Hårdeman är specialiserad på skiljeförfaranden och kommersiella domstolstvister. Han har omfattande erfarenhet som ombud och skiljeman i svenska och internationella tvister inom en rad branscher, såsom energi, inkluderande gasprisrevisionstvister, råvaruhandel, tillverkningsindustri och fastigheter. Ulf har även mångårig erfarenhet med klientrådgivning avseende handelsfrågor och investeringsprojekt i Ryssland och Östeuropa.


Resumé

Resumé


Utnämningar