Pressmeddelanden

Delphis jurister topprankas i Who’s Who Legal 2024

Who’s Who Legal har nyligen publicerat sin årliga branschanalys av världens ledande jurister. Ett flertal av Delphis jurister uppmärksammas där som ledande både globalt och på den svenska marknaden. Totalt uppmärksammas 17 jurister från Delphi i årets branschanalys inom sina respektive områden, däri...

Pressmeddelanden

Delphi framgångsrikt vid mark- och miljödomstolen

En markexploatör hade köpt en fastighet på vilken en förorening påträffats. Sedan föroreningen avhjälpts väckte markexploatören talan om kostnadsersättning, en s.k. regresstalan enligt miljöbalken, vid mark- och miljödomstolen mot två svarandeparter. En av svarandeparterna, Länstrafiken Örebro AB (”...