Alla nyheter

Delphi rådgivare åt AddLife AB vid företrädesemission

Advokatfirman Delphi har varit legal rådgivare åt AddLife AB vid nyemission om ca 300 MSEK.

Emissionen har genomförts i anslutning till AddLifes notering på Nasdaq Stockholm (Mid Cap listan). Noteringen på Nasdaq genomfördes i mars 2016 och teckningsperioden i företrädesemissionen löpte ut den 25 april 2016. Intresset för företrädesemissionen har varit stort där cirka 98,8 procent av de erbjudna aktierna har tecknats med stöd av teckningsrätter och företrädesemissionen blev övertecknad med cirka 69,6 procent.

AddLife AB är en oberoende nordisk aktör inom Life Science med en årsomsättning om ca 1,7 miljarder SEK. Koncernen har ett 25-tal dotterbolag och cirka 425 anställda. Kunderna är verksamma inom vård, laboratorier och forskning inom både privat och offentlig sektor.

Handelsbanken har agerat finansiell rådgivare till AddLife.

Delphis team bestod av ansvarig partner Mats Dahlberg, främst assisterad av Andreas Wirén och Marcus Halling.