Alla nyheter

Delphi rådgivare till Scandinavian Enviro Systems vid företrädesemission

Advokatfirman Delphi har biträtt Scandinavian Enviro Systems AB (publ) (”Enviro”) vid företrädesemission. Företrädesemissionen avslutades den 30 september 2016 och intresset var stort. Sammanlagt inkom teckningar av aktier till cirka 60,6 MSEK, vilket motsvarar 116 procent av företrädesemissionen.

 

Scandinavian Enviro Systems har en patenterad teknik för att återvinna kimrök, olja, stål och gas från uttjänta däck. Enviro har produktion av återvinning i egen anläggning samt försäljning av anläggningar med därtill hörande anläggningslicenser till externa parter. Scandinavian Enviro Systems är listat på Nasdaq First North.

Mangold Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare åt Enviro.

För mer information, se Enviros pressmeddelande.

Delphis team bestod av Mats Dahlberg, ansvarig partner, biträdd av Jonas Ingvarson och Josefin Högsander.