Alla nyheter

Delphi rådgivare till SeaTwirl AB vid övertecknad företrädesemission

Advokatfirman Delphi har biträtt SeaTwirl AB (publ) i samband med den företrädesemission av units som övertecknades till totalt 243,1 procent, varav cirka 95,8 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 147,3 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Genom företrädesemissionen har Bolaget tillförts cirka 49,8 MSEK före emissionskostnader.

SeaTwirl AB (publ) är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en global ledare inom flytande vindkraft till havs. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Bolagets första prototyp installerades i havet år 2015. Bolaget är sedan 2016 noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Delphis team bestod av Andreas Wirén, Matilda Karlsson och Linnea Björkstrand.